Časopis Brněnský občasník

   


Titulní stránka

Rudolf Krchňák

Horizont

O autorovi stránek

Makra pro WinTalker

Doporučené odkazy

Napište mi...

 

BRNĚNSKÝ OBČASNÍK


vydává odd. pro slepeckou historii Technického muzea Brno

Purkyňova 99, Brno - Královo Pole
Odpovědná redaktorka bodové verze: Eliška Hluší

 
 


Archív Brněnského občasníku


Z historie Brněnského občasníku

Brněnský občasník je časopis pro nevidomé, který začal vycházet v roce 1990 v Brně. Byl tištěn ve slepeckém bodovém písmu na historických strojích ze soukromé iniciativy PhDr. Josefa Smýkala, který je nejen jeho zakladatel, první přispěvatel a tiskař, ale stále jeden z jeho redaktorů.

Zpočátku byl Brněnský občasník svým obsahem těsně spjat s prací tehdejší oblastní rady České unie nevidomých a slabozrakých v Brně. Ve svých článcích se často zabýval prací oblastní rady, její podporou i kritikou, seznamoval své čtenáře s jejími akcemi a v neposlední řadě také se záměry tehdy vyššího orgánu ČUNS v ČR, kterým byla Nejvyšší rada ČUNS v Praze. Později přešel časopis zcela pod hlavičku tehdejšího Slepeckého muzea v Brně, které v té době bylo jeho faktickým vydavatelem a výrobcem a o jehož činnosti své čtenáře také informoval.

Kde v Brně najdete Technické muzeum? Technické muzeum Brno najdete zde

Postupem doby se redaktoři činnosti SONS na stránkách Brněnského občasníku věnovali jen sporadicky a můžeme říci, že od okamžiku, kdy muzeum přešlo plně pod správu Technického muzea Brno (dále TMB), zprávy či komentáře tohoto zaměření z časopisu zmizely docela. Jeho obsahem bývají hlavně příspěvky o aktuální činnosti oddělení pro slepeckou historii TMNB, dále z historie slepeckého hnutí u nás i ve světě a další zajímavé informace.

Nejdříve začal Brněnský občasník vycházet, jak již bylo uvedeno výše, pouze v bodovém písmu - a tuto podobu si naštěstí zachoval dodnes. Vzhledem k tomu, že je tato varianta časopisu výchozí a prioritní, je tomu také podřízen jeho rozsah - cca 20 stran Braillova písma. Od roku 1992 začal časopis také vycházet ve spolupráci s oblastní radou ČUNS v Brně na kazetách. V této podobě vycházel do konce roku 1996. O tom, jak byl Občasník "vyráběn" ve zvukové verzi,si můžete přečíst na dalších stránkách. K Dispozici jsou také některé ukázky příspěvků zařazených na kazetách ve formátu mp3.

V průběhu roku 1998 se začala objevovat nová forma distribuce. Mezi nevidomými a slabozrakými se našlo mnoho těch, kteří začali využívat výhod výpočetní techniky. Tak se objevilo několik čtenářů, kterým byl časopis distribuován na disketách. Další skupinka zájemců jej začala odebírat prostřednictvím elektronické pošty a Internetu.

Od roku 1999 byl Brněnský občasník, tedy pouze jeho digitální podoba distribuovaná na disketách a e-mailem, doplňována o tzv. Přílohu Brněnského občasníku. Jejím cílem bylo obohatit co do rozsahu nevelký textový soubor původního časopisu o další, snad zajímavé články a příspěvky nalezené na různých stránkách Internetu. V roce 2000 jsem však vydávání této přílohy pozastavil z důvodů minimálního zájmu ze strany čtenářů. Některé texty, které považuji za zajímavé, však čas od času rozšíří původní obsah Brněnského občasníku.

Jan Pokorný,
redaktor elektronické verze

(můžete mi napsat také na tuto adresu)

Stránky již navštívilo počitadlo návštěv návštěvníků


Stránky jsou optimalizovány pro MS Internet Explorer 5.X
rozlišení 800 x 600 Truecolor32

 
* * * * *